MUDr. Pavel Martínek – všeobecný praktický lékař

MUDr. Pavel Martínek vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze. V průběhu studia strávil 12 měsíců na univerzitě v německém Tübingenu.

Po promoci v roce 2011 získával zkušenosti v Bavorsku, kde začínal na malé klinice vnitřního lékařství. Protože nemocnice byla spádová pro rozsáhlý venkovský region, setkával se tam s nemocemi od A do Z, včetně stavů vyžadujících intenzivní péči. Zkušenost to byla k nezaplacení, zejména co se týče nutnosti poradit si se složitými stavy i bez některých vymožeností velkých klinik a schopnosti odhadnout, co lze zvládnout samostatně a kdy je již nutná péče zařízení vyššího řádu.

V Bavorsku také strávil rok v chirurgicko-ortopedické ambulanci.

Přes dva roky se věnoval neurologii na bavorské klinice střední velikosti, těžištěm pracoviště byly zejména akutní cévní mozkové příhody, záchvatovité poruchy a záněty nervového systému.

Všechny tyto zkušenosti pak zužitkoval v přípravě na praktické lékařství, kterou absolvoval zčásti v Bavorsku (Dr. A. Rissmann, Hersbruck) a zčásti v Horní Lužici – Sasku (Dr. G. Hanzl, Oderwitz). U svých školitelů se učil abecedu praktického lékařství i řešit komplexní a složité problémy a nepřestane jim za to být vděčný.

Pravidelně se účastnil pohotovostních návštěvních služeb (KV-Dienste), pro tuto činnost absolvoval příslušné kurzy.

Atestoval v Mnichově v roce 2018 (předatestační příprava na praktické lékařství je v Německu o dva roky delší než v ČR) a zůstal ještě do půli roku 2020 u Dr. Hanzla v Sasku.

S českým všeobecným praktickým lékařstvím se blíže seznámil od května 2019 do ledna 2020 jako zaměstnanec Praktický lékař v domě „Liduška“, s.r.o., Liberec.

Počátkem roku 2020 získal licenci České lékařské komory k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru všeobecné praktické lékařství, od září 2020 je všeobecným praktickým lékařem v Mnichově Hradišti v ordinaci, kterou založil společně se svou ženou.

Od dubna 2020 se Pavel Martínek podílí na činnosti Kabinetu praktického lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako asistent. Je členem sdružení EGPRN (European General Practice Research Network) – evropských praktických lékařů provádějících výzkum v praktickém lékařství.

V roce 2022 byl jmenován členem atestační komise v oboru Všeobecné praktické lékařství a také členem zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni Všeobecné praktické lékařství.

MUDr. Eva Martínková – internistka, v přípravě na všeobecné praktické lékařství

MUDr. Eva Martínková je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní zkušenost má také z německého Düsseldorfu.

Svou profesní dráhu započala na interním oddělení nemocnice v německé Žitavě, kde také úspěšně dokončila svou předatestační přípravu ve vnitřním lékařství. Atestovala v Drážďanech v roce 2016.

Poté přešla do ambulantní sféry a pracovala ve dvou ordinacích praktického lékařství v žitavském regionu, kde načerpala mnoho zkušeností zejména s venkovským praktickým lékařstvím.

V naší ordinaci bude od 1.9.2023 odbornou zástupkyní pro vnitřní lékařství (internu) a rovněž je v předatestační přípravě v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Do ordinace přináší kromě již zmíněných zkušeností ve vnitřním a praktickém lékařství také rozšířené znalosti v oblastech rehabilitační a výživové medicíny.

MUDr. Radka Jirčáková – internistka

Dr. Jirčáková v naší ordinaci vypomáhá od listopadu 2023. Je atestovanou internistkou s letitými zkušenostmi z nemocničního prostředí včetně pracoviště urgentního příjmu.

Bc. Marie Čechová – všeobecná sestra

Marie Čechová vystudovala na Střední a vyšší odborné škole zdravotnické v Mladé Boleslavi maturitní obor ošetřovatelství – praktická sestra.

V roce 2021 úspěšně dokončila bakalářské studium v oboru Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity Liberec.

V rámci studia absolvovala praxi v nemocnicích Mladá Boleslav, Liberec, Jilemnice a Jablonec nad Nisou na odděleních lůžkové i ambulantní péče.

V minulosti pracovala jako sestra na oddělení následné péče v Mnichově Hradišti.

V naší ordinaci je od jejího samotného počátku – od roku 2020.

Disponuje znalostmi a dovednostmi v základní ošetřovatelské péči, ale i v poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče.

Ivana Havlíková – asistentka ordinace

Paní Havlíková doplnila tým naší ordinace v září 2023 – pomáhá nám zvládat každodenní příval požadavků a je hlavní spojkou mezi Vámi a ordinací. Vyřizuje většinu administrativních záležitostí, kterých je zejména v ordinaci praktického lékařství požehnaně.