MUDr. Pavel Martínek – všeobecný praktický lékař

MUDr. Pavel Martínek vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze. V průběhu studia strávil 12 měsíců na univerzitě v německém Tübingenu.

Po promoci v roce 2011 získával zkušenosti v Bavorsku, kde začínal na malé klinice vnitřního lékařství. Protože nemocnice byla spádová pro rozsáhlý venkovský region, setkával se tam s nemocemi od A do Z, včetně stavů vyžadujících intenzivní péči. Zkušenost to byla k nezaplacení, zejména co se týče nutnosti poradit si se složitými stavy i bez některých vymožeností velkých klinik a schopnosti odhadnout, co lze zvládnout samostatně a kdy je již nutná péče zařízení vyššího řádu.

V Bavorsku také strávil rok v chirurgicko-ortopedické ambulanci.

Přes dva roky se věnoval neurologii na bavorské klinice střední velikosti, těžištěm pracoviště byly zejména akutní cévní mozkové příhody, záchvatovité poruchy a záněty nervového systému.

Všechny tyto zkušenosti pak zužitkoval v přípravě na praktické lékařství, kterou absolvoval zčásti v Bavorsku (Dr. A. Rissmann, Hersbruck) a zčásti v Horní Lužici – Sasku (Dr. G. Hanzl, Oderwitz). U svých školitelů se učil abecedu praktického lékařství i řešit komplexní a složité problémy a nepřestane jim za to být vděčný.

Pravidelně se účastnil pohotovostních návštěvních služeb (KV-Dienste), pro tuto činnost absolvoval příslušné kurzy.

Atestoval v Mnichově v roce 2018 (předatestační příprava na praktické lékařství je v Německu o dva roky delší než v ČR) a zůstal ještě do půli roku 2020 u Dr. Hanzla v Sasku.

S českým všeobecným praktickým lékařstvím se blíže seznámil od května 2019 do ledna 2020 jako zaměstnanec Praktický lékař v domě „Liduška“, s.r.o., Liberec.

Počátkem roku 2020 získal licenci České lékařské komory k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru všeobecné praktické lékařství.

Od 1.4.2020 se podílí na činnosti Kabinetu praktického lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent.

Od 1.9.2020 je také všeobecným praktickým lékařem v Mnichově Hradišti.

Bc. Marie Čechová – všeobecná sestra

Marie Čechová vystudovala na Střední a vyšší odborné škole zdravotnické v Mladé Boleslavi maturitní obor ošetřovatelství – praktická sestra.

V červnu 2021 úspěšně dokončila bakalářské studium v oboru Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity Liberec.

Zároveň pracuje na oddělení následné péče v Mnichově Hradišti, kde se jako sestra účastní komplexní péče o pacienty.

V rámci studia absolvovala praxi v nemocnicích Mladá Boleslav, Liberec, Jilemnice a Jablonec nad Nisou na odděleních lůžkové i ambulantní péče.

Disponuje znalostmi a dovednostmi v základní ošetřovatelské péči, ale i v poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče.