Vysoký krevní tlak

Kdy měřit

V naprosté většině případů není třeba měřit krevní tlak každý den. V případě pochybností se zeptejte v ordinaci, kde se s vysokým krevním tlakem léčíte, ale pokud je Váš tlak dobře nastaven, většinou stačí měřit si jej jednou týdně, a to před začátkem dne a na jeho konci. Někdy může být dobré měřit si čas od času krevní tlak 4x denně (před užitím léků, dopoledne, odpoledne a večer). Rovněž pokud se necítíte dobře a máte podezření, že by tento stav mohl souviset s krevním tlakem, doporučujeme krevní tlak zkontrolovat.

Jak měřit

Před měřením krátce odpočívejte (před měřením byste měli 5 minut sedět), neprovádějte během měření žádné další aktivity. Pokud jste vykonávali náročnou fyzickou aktivitu, počkejte 30 minut.

Uvolněně seďte na židli s oběma nohama na zemi. Umístěte manžetu na paži, proveďte 2 měření po alespoň 1 minutě a zapište si naměřené hodnoty z obou měření.

Zdokumentované hodnoty přineste ke své lékařce či ke svému lékaři.

Hodnoty do 135/85 jsou většinou v pořádku, nicméně u konkrétního pacienta může být žádoucí nižší nebo naopak vyšší tlak. Poraďte se s ordinací.

Tabulka pro zaznamenávání tlaku ke stažení

Další informace

NZIP – národní zdravotnický informační portál – Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Řidičské průkazy

Řízení auta je věc, která je pro mnoho z nás důležitá a baví nás. To, při jakých nemocech lze řídit a při kterých již ne, je ale upraveno zákony, a jsou jimi upraveny i povinnosti nás jakožto praktických lékařů, a to ať chceme nebo ne. Protože se jedná o téma, které rozhodně není jednoduché, rozhodli jsme se udělat tento malý přehled.

Co si přinést na prohlídku kvůli řízení?

  • Občanský průkaz a řidičský průkaz
  • Pokud nosíte brýle na řízení, určitě si je vezměte, to platí i např. pro naslouchátko či jiné kompenzační pomůcky, které při řízení používáte.
  • Pokud má doma zprávy od specialistů, ke kterým chodíte a ještě je nemáme, vzít je s sebou
  • Hotovost nebo platební kartu pro úhradu posudku dle našeho ceníku (vyšetření a posouzení nehradí zdravotní pojišťovny)
  • Trpělivost – budete muset vyplnit dotazník (můžete vše ale urychlit, pokud jej předvyplníte doma – ke stažení níže)
  • Pokud jste o ŘP v minulosti přišli a jdete k nám kvůli tomu, budete potřebovat i Výpis z evidenční karty řidiče.

Podle čeho se posuzuje způsobilost k řízení motorových vozidel?

Nejdůležitějšími právními předpisy jsou v této souvislosti zákon 277/2004 a také zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, posuzování se opírá rovněž o doporučené postupy odborných společností.

Protože chybné posouzení by mohlo mít závažné důsledky pro pacienta i pro nás (zejména v případě dopravní nehody), věnujeme posuzování velkou péči. Přesto, že se snažíme našim pacientům vycházet vstříc, občas se bohužel stává, že nemůžeme další řízení motorových vozidel schválit, nebo musíme stanovit podmínku (např. řízení s brýlemi, řízení jen určitou rychlostí, jen v určitém okruhu bydliště atd.).

Pokud posuzovaného vyšleme po našem prvotním vyšetření ještě na posouzení specialistou (např. očním lékařem, kardiologem či psychiatrem), je poté ještě nutné opakované posouzení u nás – posouzení specialisty (nebo specialistů) je pro celkový posudek důležitým podkladem, ale nejedná se o jediné kritérium a odpovědnost za zhodnocení celkového stavu jde bohužel vždy za námi (toto pravidlo nepochází od nás, ale opět z výše uvedených zákonných předpisů).

Občas se setkáváme s tím, že nám někdo tvrdí, že mu bylo nějakým jiným zdravotníkem, dopravním psychologem nebo úřadem řečeno, že jsme při posudkové činnosti něco neprovedli, ačkoli jsme měli, nebo provedli, ačkoli jsme to provést neměli. Zatím se však vždy jednalo o mylné informace nebo chybné interpretace. Pokud Vám kdokoli něco takového sdělí, chtějte po něm prosím konkrétní čísla zákonů a paragrafů v nich, protože bez těchto údajů se jedná většinou jen o domněnky dotyčného.

Co když není posuzovaný spokojený?

Pokud není posuzovaný s výsledkem posouzení spokojen, může nám podat dle zákona žádost o přezkum, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů (odvolání nemá odkladný účinek). Pokud je posuzovaný i tak nespokojen s výsledkem posouzení, může se obrátit na Krajský úřad, v našem případě Středočeského kraje.

Dotazník ke zdravotní způsobilosti řidiče