Důvěryhodné informace o zdraví

Jistě jste si při „googlování“ všimli, že na Vás z internetové džungle občas vypadnou informace, které jsou trochu divné a nebo i dost bizarní. V takových situacích si člověk uvědomí, že internet je jako nástěnka na návsi – každý, kdo jde okolo, si tam může připnout, co uzná za vhodné. Proto uvádíme pár odkazů na vybrané věrohodné zdroje.

Národní zdravotnický informační portál – NZIP

Projekt Ministerstva zdravotnictví a ÚZISu, který bohužel i přes svou praktičnost není moc známý. Naleznete zde stručné informace o nemocech, prevenci nebo mapu zdravotní péče: https://www.nzip.cz/

Antibiotická rezistence – důvěřuj svému lékaři

Někteří z našich pacientů možná zaznamenali, že předepisujeme antibiotika ve velmi malé míře. Není to tím, že bychom na Vás šetřili nebo Vám nechtěli dopřát – právě naopak: antibiotika se snažíme dávat vždy, když to má smysl – a když Vám antibiotika spíše prospějí než uškodí. Malé vysvětlení je zde: https://www.antibiotickarezistence.cz/

Choosing Wisely (v angličtině)

Přibývá pacientů, kteří se chtějí informovat o svých diagnózách a o jejich smysluplném léčení. A to je dobře. Jsme otevřeni diskusi o Vašich problémech a sami rádi sledujeme nové trendy v diagnostice a léčbě. Je však mnoho diagnostických a léčebných postupů, které po nás jsou občas žádány, o kterých se ví, že nedávají žádný smysl. Tomu se věnuje iniciativa Choosing Wisely, která mapuje některé oblasti každodenního rozhodování lékařů a pacientů, ve kterých se nakonec často rozhodne chybně. Obsahuje i část věnovanou pacientům. Česká verze zatím neexistuje, ale pokud vládnete angličtinou, doporučujeme tento zajímavý projekt k nahlédnutí. Zbývá jen dodat, že se jedná o podpůrné informace, které dávají smysl v kombinaci s konzultací lékaře: https://www.choosingwisely.org/patient-resources/