V roce 2023 naše ordinace oslavila již 3 roky své existence a k tomuto výročí jsme opět rozšířili naše služby – tentokrát o jeden celý obor, a sice o vnitřní lékařství (internu).

Jedná se o specializovanou péči, která praktické lékařství doplňuje v případech, kdy pacient má závažný problém týkající se některého z vnitřních orgánů (nebo méně závažné problémy vícero z nich) a jsou potřeba buďto delší či komplikovanější konzultace, které by přesáhly rámec praktického lékařství, nebo je třeba předepsat speciální léky, které jsou v České republice vyhrazeny specialistům.

Také před některými náročnějšími operačními výkony nebo před nástupem do lázní může být u některých pacientů vyžadováno vyšetření internistou.

Pro všechny tyto případy je zde naše interní ambulance. Zájem projevily zdravotní pojišťovny ZP Škoda, OZP a RBP. Klientům ostatních pojišťoven služby nejsou hrazeny, mohou jich však využívat jako samoplátci.

Ordinační hodiny jsou úterý 14:30-16:00 a čtvrtek 8:00-12:30. Nutné je objednání předem.

Lékařkami pro vnitřní lékařství jsou MUDr. Radka Jirčáková a MUDr. Eva Martínková.

Objednávat se můžete telefonicky na čísle 318 690 617, osobně či pomocí elektronické komunikace.