Svou práci děláme rádi. Rádi také předáváme znalosti, dovednosti a přístup specifický pro náš obor dále. Cítíme odpovědnost za vzdělávání dalších generací lékařek/lékařů a zdravotních sester – na druhou stranu bereme stážující kolegy a kolegyně jako zdroj inspirace a nových nápadů. Proto je naše ordinace po domluvě otevřená stážistům a stážistkám.

Příprava lékařů k atestaci v oboru praktického lékařství

Naše ordinace má platnou akreditaci pro specializační vzdělávání („předatestační přípravu“) jak v základním kmeni Všeobecné praktické lékařství (platné do 05/2029), tak pro vlastní specializovaný výcvik v oboru Všeobecné praktické lékařství (platné do 05/2030). Rovněž se u nás lze vzdělávat v interním kmeni (platnost do 05/2029).

Stáže studentů medicíny

Naše ordinace spolupracuje s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, stážovat u nás však mohou studentky a studenti všech lékařských fakult

Stáže sester a jiných zdravotnických pracovníků

…jsou rovněž po domluvě možné. V případě zájmu nás kontaktujte.