Vážení pacienti,

vítejte na stránkách ordinace praktického lékařství pro dospělé v Mnichově Hradišti, v prostorách městské polikliniky (Jana Švermy 395, 295 01 Mnichovo Hradiště – 1. patro).

Lékařem ordinace je MUDr. Pavel Martínek, o pacienty se stará také sestra Marie Čechová.

Chtěli bychom být ordinací, na kterou se budete moci s důvěrou obrátit s Vašimi běžnými i méně běžnými problémy a kde budete moci vyřešit naprostou většinu svých potíží.

Informace k očkování proti viru nemoci COVID19

Aktuálně k očkování u nás (stav k 5.3. večer):

Všichni zájemci, kteří se nám nahlásili a splňují kritéria (buď starší 70 let nebo závažná onemocnění, viz. níže), jsou ve “frontě” naší ordinace v celostátním registru zájemců o očkování a budou dle pořadníku zváni do naší ordinace, jakmile bude dodána očkovací látka. Neregistrujte se prosím sami přes dnes již všem známý státní Centrální registrační systém, z fronty byste nám zmizeli a nemohli bychom Vás pak naočkovat (více informací níže).

Pacientům z naší kartotéky, kteří se k očkování nepřihlásili a mají na něj dle našich informací nárok, jsme rozeslali SMS s výzvou k registraci u nás. Pokud do této skupiny patříte také a SMS jste od nás nedostali, prosíme Vás rovněž o urychlenou registraci přes náš formulář níže nebo telefonicky, uveďte nám prosím důvod, proč patříte do rizikové skupiny (důvody jsou uvedeny níže) a po jeho ověření Vás zadáme do fronty také.

Jak se nechat očkovat?

Očkování u praktických lékařů:

 • Je dovoleno očkovat pacienty věku 70 let a více, stejně tak i pacienty se závažnými chronickými onemocněními mladší 70 let. Za stavy odůvodňující očkování osob pod 70 let se považují:
  • diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
  • obezita (BMI > 35 kg/m2)
  • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
  • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
  • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
  • onkologické onemocnění
  • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
  • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
  • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
  • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém
  • vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
  • vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
  • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
  • osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií
 • Registrace probíhá přes nás (ideálně formulářem níže nebo telefonicky na 318 690 617), vše ostatní zajišťujeme my. Do Centrálního rezervačního systému se neregistrujte. Pokud jste se již registrovali v Centrálním rezervačním systému a chcete se očkovat u nás, bude třeba zrušit Vaši registraci tam přes tel. číslo 1221. Lze to i obráceně – pokud si to s očkováním u nás rozmyslíte a budete se chtít nechat naočkovat přes Očkovací centra, jen se zaregistrujete v Centrálním rezervačním systému.
 • Očkování bude v březnu všude jen velmi pozvolné, výrazně urychlit by se mělo v průběhu dubna, kdy jsou slíbeny větší dodávky vakcín do ČR. U nás vše závisí na dodávkách vakcín, po ostatních stránkách jsme již od prosince 2020 připraveni.
 • Nechodící pacienty, kteří se nemohou do naší ordinace dostavit, naočkujeme v jejich domácím prostředí.
 • Měli bychom očkovat vakcínou Astra Zeneca, v dalším průběhu Johnson & Johnson, poté snad Moderna a Curevac, možná také BioNTech/Pfizer. Všechny zmíněné vakcíny jsou kvalitní a lze je doporučit. Vakcínami, které neprošly standardním schvalovacím procesem splňujícím přísné standardy, očkovat nechceme a nebudeme.
 • Naše ordinace na rozdělování vakcín vliv nemá. Je však jisté, že čím více zájemců o očkování v dané ordinaci bude, tím dříve nám budou vakcíny dodány.

Pokud se rozhodnete pro očkování u nás, nechte se prosím zanést na náš seznam. Až budeme s jistotou vědět, kdy pro Vás budeme mít vakcínu, ozveme se Vám.

Zájem o očkování proti Covid19 (pro naše pacienty)

Očkování v očkovacích centrech:

 • Pro tuto cestu očkování je třeba se zaregistrovat na stránkách https://registrace.mzcr.cz/ . Přijde Vám SMS s kódem, který si uschovejte pro další použití.
 • Výjezdní očkovací tým ve Středočeském kraji momentálně neexistuje.
 • Oproti původní domluvě nyní ten, kdo je registrován ve státním centrálním rezervačním systému, nebude moci být očkován u nás, ale jen v očkovacím centru. Pokud jste se již registrovali v Centrálním rezervačním systému a chcete se očkovat u nás, bude třeba zrušit Vaši registraci tam přes tel. číslo 1221.
 • Některé skupiny obyvatel (např. pedagogičtí pracovníci) budou muset být očkovány v očkovacích centrech, jejich očkování nám dovoleno není.
 • Ten, kdo očkuje, je zodpovědný za celý očkovací proces, včetně např. hlášení nežádoucích účinků. Pokud budete tedy očkováni v očkovacím centru, uschovejte si prosím kontaktní údaje na jeho kontaktní osobu, abyste se na ni v případě potřeby mohli obrátit.

Antigenní testování na Covid-19

Naše ordinace je zapojena do programu dobrovolného antigenního testování.

 • V rámci dobrovolného testování testujeme pouze pacienty bez příznaků nachlazení či jiných příznaků Covid19. Zároveň nemůžeme otestovat pacienty v karanténě či ty, kteří jsou si vědomi kontaktu s Covid19 pozitivním pacientem v posledních 10 dnech – tito pacienti musí být testováni v testovacích centrech.
 • Testujeme i v rámci cíleného testování, ale pouze naše pacienty a jen ve specifických případech (např. ukončení prodloužené karantény) po individuální domluvě tak, aby nikdo nebyl ohrožen infekcí.
 • Testování hradí zdravotní pojišťovna, nechat se testovat je možné nejvýše jednou za 3 dny.
 • Na testování je nutné se telefonicky či mailem objednat.
 • Pacienti, u nichž bude test negativní, s pravděpodobností vyšší než 95% nejsou v dané chvíli infekční. Jistota však není 100%ní a onemocnění má i svou tzv. inkubační dobu, ve které se nedá testem zachytit, proto je třeba chovat se obezřetně, i pokud Váš test je negativní.

Nové registrace

Velmi nás těší trvající zájem pacientů o registraci v naší ordinaci. Každého registrovaného pacienta se snažíme co nejdříve komplexně vyšetřit (vstupní prohlídka) a zorientovat se dobře v jeho problémech. Při stávající hustotě práce bychom však vstupní prohlídku u všech našich dosud registrovaných pacientů zvládli až poměrně pozdě. To nás vede ke dvěma opatřením:

 • Stanovení priorit – komplikovaní a více nemocní pacienti jsou na vstupní prohlídky objednáváni přednostně, těm nejméně nemocným či zcela zdravým se s termínem ozveme později.
 • Omezení registrací – pokud bychom nové registrace prováděli dosavadním tempem, hrozilo by zhoršení dostupnosti důležité péče pro již registrované pacienty. Mějte prosím pochopení, že nové registrace můžeme na čas omezit.

Covid19 – Aktuální opatření

I v současné situaci jsme tu pro Vás a poskytujeme veškerou péči, při maximální ochraně zdraví pacientů i personálu ordinace.

Je vždy nutné hlásit se předem na tel. 318 690 617. Lékař či sestra rozhodnou o tom, zda a kdy máte dorazit do čekárny, aby nebyli ohroženi další lidé. Nevstupujte bez předchozí domluvy do prostoru čekárny.

Dále samozřejmě platí nutnost nošení dostatečného zakrytí úst a nosu (rouška či respirátor musí krýt obojí).

Dodržujte prosím pravidlo 4R:

 • nanoRoušky či respirátory (důležité a účinné)
 • Rozestupy (důležité zejména v čekárně, ideálně 2 metry)
 • Ruce (důsledné mytí, v některých případech dezinfekce)
 • Rozum (pokud něco není zakázáno, ale máte pocit, že to není dobré nebo bezpečné, nedělejte to)

Více o tématu Covid-19 zde.