Naše interní ordinace se v rámci zadání, které máme od smluvních zdravotních pojišťoven, stará o pacienty s nejrůznějšími zdravotními potížemi a činíme tak bez finanční spoluúčasti pacientů.

V případě stavů, které do tohoto rámce nespadají, provádíme speciální poradenství za přímou úhradu dle ceníku uvedeného na našich stránkách. Toto poradenství provádíme po vzájemné dohodě a jedná se o nenárokovou službu.