Co nabízíme

Spektrum činností se v různých ordinacích praktického lékařství může lišit. Co nabízí ta naše?

Samozřejmě se snažíme všem našim pacientům poskytovat solidní služby základní – tzn. řešíme akutní i chronické zdravotní problémy, provádíme klinická preventivní vyšetření a konzultace – vstupní prohlídky, preventivní prohlídky, dispenzární vyšetření a mnoho dalšího, co praktický lékař dělává. Samozřejmostí jsou předoperační vyšetření, vyšetření pro řidičské oprávnění, očkování proti přenosným nemocem a tak dále.

Krev a jiný biologický materiál odebíráme u nás v ordinaci.

V odůvodněných případech provádíme návštěvy nemocných v jejich domácím prostředí.

V našem spektru činností je i základní péče o rány. V případě rozsáhlých nebo komplikovaných stavů však pacienty odkazujeme na chirurgickou péči, např. ordinace Dr. Roxera sídlící vedle nás.

Co se týče pracovnělékařské péče, tu momentálně z kapacitních důvodů nabízíme jen firmám, které ji mají s námi již nasmlouvánu a dále pacientům, kteří jsou u nás registrováni (kategorie I).

Rozšířená vyšetření

Všechna níže uvedená vyšetření jsou v odůvodněných případech hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými máme smlouvu (neuvádíme povinné vybavení jako je glukometr nebo tlakoměr):

 • EKG – elektrokardiograf zaznamenává změny elektrického napětí vyvolané srdeční činností pomocí elektrod, které se nakrátko připevní na hrudník. Odhalit se tak dají poruchy srdečního rytmu nebo akutní poruchy prokrvení srdečního svalu.
 • CRP – hladina této bílkoviny v krvi se zvyšuje při některých onemocněních, např. při bakteriálních zánětech. To nám pomáhá v rozhodování, zda je potřeba nasadit antibiotika či bychom tím pacientovi spíše uškodili. Měření provádíme v ordinaci a je hotové za 2 minuty.
 • Ambulantní měření krevního tlaku („Tlakový Holter“) – 24-hodinové zaznamenávání krevního tlaku pomocí přístroje, který dostanete zapůjčen domů nám pomůže určit, zda tlak, který naměříme v ordinaci, odpovídá tomu, který míváte mimo ni.
 • Diagnostický ultrazvuk (SONO) (hradí všechny pojišťovny mimo VZP – 111 a ČPZP – 205) – tato metoda umožňuje bezbolestně „vidět pod povrch“ – zhodnotit orientačně vzhled orgánů dutiny břišní (vyloučit například přítomnost žlučových kamenů nebo městnání v ledvinách) nebo třeba štítné žlázy. Narozdíl od rentgenu s sebou nenese žádné riziko škodlivého záření – jedná se jen o ultrazvukové vlny bez zdravotní relevance. Pro toto vyšetření jsme vyškoleni a máme s ním zkušenosti, avšak nejsme radiologové, proto vyšetřujeme pouze některé oblasti při akutních potížích a v případě, že narazíme na nález, který není zcela jasný, odešleme Vás ještě na vyšetření ultrazvukovým specialistou.
 • INR – při některých onemocněních je třeba brát léky, které mění srážlivost krve. U jednoho z nich – Warfarinu – se musí monitorovat účinnost pomocí tzv. INR. Tento test provádíme v ordinaci a je hotový za pár minut, poté můžeme společně upravit dávkování léku.
 • iFOBT – vysoce citlivé vyšetření skrytého krvácení do střeva. Jedním z nejčastějších nádorů je kolorektální karcinom neboli (trochu nepřesně) „rakovina tlustého střeva“, který většinou vzniká přes mezistupně – střevní polypy. Ty často skrytě, drobně krvácejí a tyto stopy krve lze identifikovat ve stolici testem iFOBT. Pacientům od 50 let test hradí zdravotní pojišťovna. Dostanete od nás domů zkumavku s instrukcemi a až nám ji přinesete zpět, do pár minut Vám sdělíme výsledek.
 • Nasycení krve kyslíkem – saturace – při některých plicních chorobách je množství kyslíku v krvi snížené. Měření saturace kyslíkem je jedním ze střípků do celkové mozaiky a pomáhá nám v rozhodování o dalším postupu.

Největší důraz však klademe na lidský přístup, znalosti a profesionalitu.

Termíny a lhůty

Snažíme se vše provádět co nejrychleji, ale pro Vaši představu uvádíme lhůty, které můžete očekávat (v naprosté většině případů jsou lhůty o dost kratší, ve výjimečných případech delší):

 • Vystavení eReceptu: do následujícího pracovního dne
 • Výpis z dokumentace: do 10 našich pracovních dnů
 • Termín na předoperační vyšetření, na vyšetření pro řidičský průkaz, k vyšetření pro sociální zabezpečení apod.: do 10 našich pracovních dnů
 • Vyplnění formulářů kvůli pojistným událostem, vyšetření pro účely komerčního pojištění apod.: do 25 našich pracovních dnů