Co nabízíme

Spektrum činností se v různých ordinacích praktického lékařství může lišit. Co nabízí ta naše?

Samozřejmě se snažíme všem našim pacientům poskytovat solidní služby základní – tzn. řešíme akutní i chronické zdravotní problémy, provádíme klinická preventivní vyšetření a konzultace – vstupní prohlídky, preventivní prohlídky, dispenzární vyšetření a mnoho dalšího, co praktický lékař dělává. Samozřejmostí jsou předoperační vyšetření, vyšetření pro řidičské oprávnění, očkování proti přenosným nemocem a tak dále.

Krev a jiný biologický materiál odebíráme u nás v ordinaci.

V odůvodněných případech provádíme návštěvy nemocných v jejich domácím prostředí.

V našem spektru činností je i základní péče o rány. V případě rozsáhlých nebo komplikovaných stavů však pacienty odkazujeme na chirurgickou péči, např. ordinace Dr. Roxera sídlící vedle nás.

Co se týče pracovnělékařské péče, tu momentálně z kapacitních důvodů nabízíme jen firmám, které ji mají s námi již nasmlouvánu a dále pacientům, kteří jsou u nás registrováni (kategorie I).

Rozšířená vyšetření

Všechna níže uvedená vyšetření jsou v odůvodněných případech hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými máme smlouvu (neuvádíme povinné vybavení jako je glukometr nebo tlakoměr):

 • EKG – elektrokardiograf zaznamenává změny elektrického napětí vyvolané srdeční činností pomocí elektrod, které se nakrátko připevní na hrudník. Odhalit se tak dají poruchy srdečního rytmu nebo akutní poruchy prokrvení srdečního svalu.
 • CRP – hladina této bílkoviny v krvi se zvyšuje při některých onemocněních, např. při bakteriálních zánětech. To nám pomáhá v rozhodování, zda je potřeba nasadit antibiotika či bychom tím pacientovi spíše uškodili. Měření provádíme v ordinaci a je hotové za 2 minuty.
 • Holter TK – 24-hodinové zaznamenávání krevního tlaku pomocí přístroje, který dostanete zapůjčen domů nám pomůže určit, zda tlak, který naměříme v ordinaci, odpovídá tomu, který míváte mimo ni.
 • INR – při některých onemocněních je třeba brát léky, které mění srážlivost krve. U jednoho z nich – Warfarinu – se musí monitorovat účinnost pomocí tzv. INR. Tento test provádíme v ordinaci a je hotový za pár minut, poté můžeme společně upravit dávkování léku.
 • Glykovaný hemoglobin – HbA1c – nám dává obraz o tom, jak vysoká byla hladina glukózy v krvi v posledních 3 měsících. Vyšetření je hotové za pár minut a pomůže nám nastavit léčbu tzv. cukrovky nebo jejích předstupňů.
 • iFOBT – vysoce citlivé vyšetření skrytého krvácení do střeva. Jedním z nejčastějších nádorů je kolorektální karcinom neboli (trochu nepřesně) “rakovina tlustého střeva”, který většinou vzniká přes mezistupně – střevní polypy. Ty často skrytě, drobně krvácejí a tyto stopy krve lze identifikovat ve stolici testem iFOBT. Pacientům od 50 let test hradí zdravotní pojišťovna. Dostanete od nás domů zkumavku s instrukcemi a až nám ji přinesete zpět, do pár minut Vám sdělíme výsledek.
 • Nasycení krve kyslíkem – saturace – při některých plicních chorobách je množství kyslíku v krvi snížené. Měření saturace kyslíkem je jedním ze střípků do celkové mozaiky a pomáhá nám v rozhodování o dalším postupu.

Největší důraz však klademe na lidský přístup, znalosti a profesionalitu.

Termíny

Snažíme se vše provádět co nejrychleji, ale pro Vaši představu uvádíme orientační lhůty (reálné lhůty jsou většinou kratší):

 • Vystavení eReceptu: do následujícího pracovního dne
 • Výpis z dokumentace: do 2 týdnů
 • Termín na předoperační vyšetření: do 2 týdnů
 • Komplexní vyšetření pro soc. zabezpečení atp. – do 2 týdnů

Nové registrace

Velmi nás těší trvající zájem pacientů o registraci v naší ordinaci. Každého registrovaného pacienta se snažíme co nejdříve komplexně vyšetřit (vstupní prohlídka) a zorientovat se dobře v jeho problémech. Při stávající hustotě práce bychom však vstupní prohlídku u všech našich dosud registrovaných pacientů zvládli až za ca. 12 měsíců. To nás vede ke dvěma opatřením:

 • Stanovení priorit – komplikovaní a více nemocní pacienti jsou na vstupní prohlídky objednáváni přednostně, těm nejméně nemocným či zcela zdravým se s termínem ozveme později.
 • Omezení registrací – pokud bychom nové registrace prováděli dosavadním tempem, hrozilo by zhoršení dostupnosti důležité péče pro již registrované pacienty. Mějte prosím pochopení, že nové registrace můžeme na čas omezit.

Informace pro pacienty bývalé ordinace Mediclinicu v Mnichově Hradišti (Dr. Skaličan)

Pokud jste byli registrováni v ordinaci Mediclinicu, Vaše dokumentace byla po zániku jejich zdejší pobočky převezena do skladu firmy v Brně (což odpovídá zákonným předpisům). Pokud se rozhodnete přeregistrovat se k nám, požádáme firmu Mediclinic, a.s. o výpis z dokumentace, který hradí zdravotní pojišťovna. Ke kartám ze zákona přístup nemáme.

Platí, že až do přeregistrace k nám zůstáváte pacienty (dnes již zaniklé) pobočky Mediclinicu, nemáme od Vás tedy dokumentaci ani u nás nejste automaticky registrováni.